Funderingar

Kommentera
Att bo i ett studenthus kan vara spännande ibland. Till exempel är det någon som VARJE tisdag börjar spela med en jäkla bas runt niotiden. Väldigt punktligt och han eller hon spelar ingenting veckans övriga dagar. 
Mycket märkligt. Varför? Tisdags-fest? Varje vecka?
 
Ingen vet!